Hakkuut

 

Suoritamme kaikki hakkuut aina ensiharvennuksesta päätehakkuuseen asti, alla hakkuutavoista lyhyesti.

 

Avohakkuu

Avohakkuu on metsänuudistusmenetelmä, jossa metsäalalta kaadetaan kaikki puut. Puusto kannattaa hakata kasvatussuositusten mukaan siinä vaiheessa, kun se täyttää uudistuskypsyyden kriteerit puuston läpimitan tai iän perusteella. Avohakkuuta tehdään alueilla, joissa pääosa metsästä on ohittanut voimakkaimman kasvun vaiheen. Sitä ennen on yleensä tehty yksi tai useampia harvennushakkuita.

Ota yhteyttä ›

Harvennushakkuu

Hoitamaton ja harventamaton puusto järeytyy huomattavasti hitaammin kuin alkuvaiheessa hoidettu ja säännöllisesti harvennettu metsä. Tämän takia harvennettu metsä voi saavuttaa uudistuskypsyyden jopa kymmeniä vuosia nopeammin kuin harventamaton metsä.

Harvennushakkuussa osa puustosta poistetaan, jolloin jäljelle jäävien puiden keskinäinen kilpailu pienenee ja puuyksilöille käytettävissä olevat ravinteet, vesi, auringonvalo lisääntyvät. Harvennushakkuu lisää metsikön arvoa keskittämällä puuntuotannon hyvälaatuisiin ja arvokkaisiin puihin.

Ota yhteyttä ›

Since 2012

Hoidettu metsä voi hyvin

Kysy lisää ›

Soita